Min historia

En idé är född


Rätt Redovisning grundades 2009 och 2010 fick bolaget sitt första stora redovisningsuppdrag. Detta uppdrag är i dag en fortsatt nöjd klient.


Rätt Redovisning ägs och drivs av mig, Evelina Hedberg. Jag är en Auktoriserad redovisningskonsult genom SRF konsulterna (redovisningskonsulternas branschorganisation). Detta innebär att jag har krav på mig att följa gällande lagar och regelverk samt kontinuerligt uppdatera mig på dessa. Vart sjätte år görs en kvalitetskontroll på mitt arbete för att fortsatt få vara auktoriserad. Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult ses som en bra kvalitetsstämpel och är mycket uppskattat hos Skatteverket, Bolagsverket samt banker m.fl.


Min yrkesbana startade med en Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Jag har därefter jobbat som ekonomiansvarig på flera små och medelstora privata bolag. Jag har även jobbat som redovisningskonsult och revisorsassistent på ett medelstort revisionsföretag i västra Göteborg. Under mina yrkesår har jag jobbat med många olika branscher och storlekar på företag – variationen och utmaningen i det är något jag älskar med mitt jobb. Jag har byggt upp ett stabilt nätverk av revisorer, skattejurister och redovisningskonsulter som jag kan ta hjälp av när så behövs.


I och med att allt mer blir digitalt har jag valt att i dagsläget i princip enbart jobba webbaserat när det kommer till bokföringsuppdragen. Detta gör att jag kan skräddarsy uppdragen så det passar varje enskild kund vilket ökar kundens frihet, flexibilitet och effektivitet. Se mer under tjänster vad jag kan hjälpa till med.