Rätt Redovisning erbjuder följande tjänster:

  • Rådgivning inom redovisning och skatter
  • Deklaration (inkl. upprättande av enskilda bilagor)
  • Bokslut/Årsbokslut
  • Årsredovisning
  • Kassaflödesanalys
  • Löpande bokföring
  • Moms- och arbetsgivardeklaration
  • Fakturering
  • Leverantörsfakturahantering samt betalningar
  • Lönehantering